ÇED Raporu

Birizin Çevre Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak sizlere alanında uzman mühendis kadromuz ile ÇED Raporu işlemlerinizi tamamen profesyonel bir şekilde ve yönetmeliğe uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hizmetinizin her anını raporlayarak sizleri bilgilendiriyoruz. Daha detaylı bilgi için bizlere iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

ÇED Raporu nedir ? sorusunun cevabı çevre bilincinin oturması adına çevre etki değerlendirmesi raporu olarak bilinen raporun kısa adı ÇED Raporu olarak bilinmektedir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla hazırlatılması gerekmektedir. Başvuru dosyası ve rapor bu şekilde hazırlanarak ilgili makama sunulur. Bundan sonra proje kapsamında vermiş oldukları taahhütlere uyarak gerekli projenin tamamlanması sağlanır. Firmamız ÇED Danışmanlık alanında uzman kadrosu ile hizmetinizdedir.

Projelerin özellikle yapılmadan önce çevreye vereceği etkiler araştırılmalıdır. Günümüzde çevreye zarar vermeyecek projelerin ve olumsuzlukların önüne geçilmesi adına bu çalışmaların yapılması önemlidir. Burada hazırlanan raporlara da birebir uyularak gerekli projenin gerçekleştirilmesi gerekir.

ÇED RAPORU DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bir proje ile ilgili gerekli ÇED Raporu hazırlanırken inşaat öncesi, işletme, işletme sonrası gibi çok geniş bir süreçte kapsayacak şekilde başvuru işlemi gerçekleştirilir. Bu raporun hazırlanması ve dosya anlaşılması önemlidir. Genel formatlar dahilinde gerekli tüm listelerin tamamlanarak bu projenin uygulanması ve sonrasındaki tüm etkilerin net bir şekilde dosyalara işlenerek sunum yöneticilere sunulmaktadır. Bu sunumlarla birlikte de tüm süreç işleme alınır. Çevresel olarak olumsuzlukları en aza indirgenmesi gerekmektedir. ÇED Raporu sonucu olan ürün, aynı zamanda da tüm raporun içeriğini sunması gerekir.

ÇED Raporu hazırlanması ve sunulması akabinde halkın katılımı toplantısı adı altında bir toplantı yapılır. Bu toplantının yeri ve saati 10 gün öncesinden planlanır ve gerekli ilan işlemine geçilir. Gerekli raporun kapsamlı özel formatının belirlenmesi ile ilgili olarak projeye ilişkin görüş ve öneriler alınması üzerine yapılan bir toplantıda sunulur. Çevre Şehircilik İl Müdürü’nün ya da olmmaası durumunda onun yönlendireceği vekilinin başkanlığında gerekli toplantı işlemi gerçekleştirilir.

Toplantı tutanağı bir süre valilikte kalır. Bu toplantıda komisyon üyeleri gerekli katılımı sağlayarak yerleri kararın verilmesinde sağlar.

ÇED RAPORU BAKANLIĞA SUNUMU

Çevresel Etki Değerlendirmesi gereklidir. Kararı verilmiş olan projeler özel bir formata göre hazırlanan raporu almak durumundadırlar. ÇED Raporu bu şekilde olduktan sonra Bakanlığı’na sunulur. Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan kuruluşlar veya kurumlar aracılığı ile alınan bir rapordur. Bu raporun akabinde özel formatı uygunluğu çalışma grubunda doğru bir şekilde yer alması gibi işlemler uzmanları inceler. İnceleme bakanlık tarafından 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Raporun özel formata uygun olup olmadığı ve çalışma grubunca çalışmanın doğru bir şekilde anlatılıp anlatılmadığı hususları incelenir.

Gerekli hususların yerine getirilmesi ve bu raporun doğru bir şekilde sunumu için bakanlık kurum ve kuruluşlara kendine bağlı olarak bu raporun sunabilecek olan kurum ve kuruluşlara iade işlemi yapar. Rapor bir ay içerisinde tekrar sunulması gerekir. Sunum olmadığı durumlarda artık başvuru geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden de gerekli takibin de yapılması büyük önem arz etmektedir. Hazırlığından sonuçlanana kadar herhangi bir adımında hata yapılmaması gerekmektedir. Kanuni alt yapıya uygun şekilde hazırlanmaması durumunda hükümsüzlük içerebilmektedir. Bu yüzden her türlü ayrıntı kesinlikle düşünülmelidir.

ÇED RAPORU DANIŞMANLIK

Birizin Çevre Danışmanlık olarak Çevre Danışmanlık kapsamında sizlere ÇED Raporu Danışmanlık hizmeti sunmaktayız. ÇED Raporu yönetmeliği kapsamında her adımınızı uzman kadromuz tarafından yöneterek tamamen profesyonel hizmet sunmaktayız. ÇED Raporu nedir ? ÇED Danışmanlık hakkında detaylı bilgi almak için İLETİŞİM sayfasından ya da yukarıda yer alan telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

ÇED Raporu Danışmanlık hizmeti, Çevre Danışmanlık hizmetleri kapsamında Birizin Ormancılık LTD. ŞTİ. firması tarafından yapılmaktadır.

ÇED Raporu Nedir ?

ÇED Raporu nedir ? sorusunun cevabı çevre bilincinin oturması adına çevre etki değerlendirmesi raporu olarak bilinen rapordur.

ÇED Raporu Kimler Hazırlar ?

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla hazırlatılması gerekmektedir. Firmamız bakanlık tarafından bu alanda yetkilendirilmiştir.

ÇED Kapsam Dışı İşlemler

Çed yönetmeliğinin Ek 1 ve Ek 2 listesi bulunmaktadır. Bu listelerde yer almayan işletmelerin muafiyet yazısı almaları gerekmektedir.

ÇED Kapsa Dışı Belgeleri Nelerdir ?

1-Dilekçe
2-Yapılan/Yapılacak faaliyete ait ayrıntılı proses özeti
3-Varsa Proses Akış Şeması
4- İmar Durumu Belgesi
5-Proje Alanı Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu veya Kiracı ise kira kontratı)
6-Vaziyet ve Yerleşim Planı
7-Eski tesisler için 07.02.1993 tarihinde yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs…)
8-Kapasite raporu ve projeyi tanıtıcı diğer belgeler (Varsa)
9-Ticaret Sicil Gazetesi
10-Vergi Levhası
11-Daha önce alınmış ÇED Görüşü ve Belgesi (Varsa)